מייסדים


ניר להב

יזם חברתי

מרטין פליישמן

ראש חבר הנאמנים