תנאי שימוש


הסוכנות היהודית לא"י (להלן "הסוכנות") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), ולכן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים. האתרים מספקים לנוחיות הגולשים בין היתר מידע כללי והדרכה לגבי תכניות, פרויקטים מיוחדים, ונושאים אחרים. אנו עושים את מירב המאמצים כי התוכן יהיה מעודכן.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ולנשים גם יחד.

בכל שאלה אודות האתרים ופעילויות הסוכנות ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני: PniyotTzibor@jafi.org

לידיעתך, שימוש באתרים מעיד על הסכמתך למכלול תנאי שימוש אלו.

 

דיוור ישיר אלקטרוני ויצירת קשר

מדי פעם מעוניינת הסוכנות וחברות הבת שלה לשלוח לגולשים עדכונים בדואר אלקטרוני או בטלפון, הכולל מידע אודות שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יימסר לגולשים שנתנו הסכמתם לכך וזאת באמצעי רישום שונים, לרבות רישום ישיר למוצרי דיוור או על ידי השארת פרטים במסעות פרסום שונים. בכל עת יוכלו הגולשים לבטל הסכמתם ולחדול מקבלתם.

הנתונים שהגולשים מוסרים נשמרים במאגר המידע של הסוכנות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע. הסוכנות לא תמסור את פרטים אישיים לצדדים שלישיים למעט במקרים כמפורט להלן. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי אנונימי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע יועבר לצדדים שלישיים אך ורק במקרים המפורטים להלן: (1) חברות הבת של הסוכנות וגופים אחרים הקשורים אליה לצורך שליחת עדכונים לגולשים על ידם כאמור לעיל (2) לצורך מתן שירותי הסוכנות באמצעות מי מטעמה; (3) אם פעילות האתרים או חלקם תועבר לגוף אחר כלשהו, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות; (4) במקרה של מחלוקת משפטית בין גולש לבין הסוכנות שתחייב חשיפת פרטיך; (5) אם גולש יבצע פעולות שבניגוד לדין באתרים; או (6) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו.

 

זכויות יוצרים

הסוכנות הינה בעלת מלוא הזכויות, בכל חומר הכלול באתרים לרבות לוגו הסוכנות בשפות השונות, תמונות, טקסטים, עיצובים, תוכנות, יישומים, קוד וקבצים.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין לעשות שימוש בחומרים המופיעים באתרים, ובכלל זה אין להעתיק, להפיץ מחדש ולהציג בפומבי, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהסוכנות. בכל שאלה ועניין הקשור לזכויות יוצרים באתרים ניתן לפנות לדוא"ל PniyotTzibor@jafi.org.

במסגרת שימוש הוגן, בעת ציטוט מהאתרים יש להקפיד על אזכור מקור לציטוט.

 

עוגיות

האתרים יכולים לבצע שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצרכים שונים, ובכלל זה לאיסוף נתונים סטטיסטיים, להתאמת האתרים והצגת תכנים בהתאם להעדפות אישיות של הגולשים ולצורכי אבטחת מידע. ישנם דפדפנים המאפשרים להימנע משימוש בעוגיות וניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.

 

אחריות

הגולש יישא באחריות הבלעדית לשימוש הנעשה על ידו באתרים. כמו כן ידוע לגולש כי תכני האתרים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

הסוכנות לא תישא באחריות לכל נזק ככל שיגרם לגולש או לכל צד ג' בקשר לשימושם באתרים.

האתרים מכילים קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות, ועל תוכנם אין לסוכנות כל שליטה, אחראיות או זכות.

 

אבטחת מידע

הסוכנות מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הסוכנות לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד תנאי השימוש באתרים. הסוכנות רשאית לנקוט בהליכים משפטיים ככל הנדרש באם יופרו תנאי שימוש אלה.

 

סמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט בירושלים בלבד.

 

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובטוחה ומקווים כי תזכו ליהנות משירותי הסוכנות היהודית.


THE JEWISH AGENCY FOR ISRAEL WEBSITE TERMS OF USE (Updated: September 28, 2017)

 

The Jewish Agency for Israel (hereinafter: “The Jewish Agency”) respects the privacy of the people who access the websites which it manages and operates (hereinafter: “the Websites”). Therefore, our publicize its policy on protection of privacy on the Websites and terms of use are hereby publicized.

Our Websites offer users general information about our programs, projects, and other topics. We make every effort to ensure that the content is up-to-date.

Should you have any questions regarding the Websites and activities of The Jewish Agency you may contact us directly, via email at PniyotTzibor@jafi.org.

Accessing or using our Websites (however accessed), constitutes agreement with the terms and conditions as detailed herein.

 

Information We Collect and How We Use It

The Jewish Agency, and its subsidiaries and related entities, intends to send users periodic updates via email or telephone, with information about Jewish Agency services and other relevant services, in addition to marketing and advertising information. Such information will be sent to users who have provided their consent through various means, including direct registration on email platforms, or by providing contact information on various advertising campaigns. Users may withdraw their consent and stop receiving the information at any stage.

Data provided by users is stored on The Jewish Agency databases. There is no legal obligation to provide the information. The Jewish Agency will not pass on personal details to third parties, except in the cases noted below. It may, however, disclose anonymous statistical data about the activity of users on the website.

Information will only be passed on to third parties in the following cases: (1)to Jewish Agency subsidiaries and other bodies affiliated with it, for the purpose of sending updates to users, as previously stated; (2) for the purpose of providing Jewish Agency services through its representatives; (3) if the activity of the Websites, or some of the Websites, is transferred to any other entity, on condition that this entity agrees to comply with the Privacy Policy; (4) in a case of legal dispute between a user and The Jewish Agency which involves disclosure of information: (5) if a user carries out an activity which contradicts the law pertaining to the Websites; or (6) if a judicial order is received that requires disclosure of the user’s details or information about the user.

 

Copyright

The Jewish Agency owns all the rights, all the materials that appear on the Websites, including The Jewish Agency logo in the various languages, images, texts, designs, software, applications, code and files.

Subject to the Copyright Law, the use of the materials that appear on the Websites is prohibited, including copying, redistributing and publicly displaying them, without explicit prior written consent of The Jewish Agency. Should you have any questions regarding copyright on the Websites you may contact us directly, via email, to: PniyotTzibor@jafi.org.

When making Fair Use (as defined in the Copyright Law) of the materials that appear on the Websites, the user shall ensure to note the source of the quote.

 

Cookies

The Websites may make use of cookies for various purposes, including collecting statistical data, adapting the Websites and displaying content tailored to the personal preferences of the users and information security requirements. There are browsers that allow disabling of cookies. Please refer to the help section of a browser for information about enabling and disabling cookies.

 

Responsibility

The user will bear sole responsibility for the use he makes of the Websites. In addition, the user is aware that the content on the Websites is not meant to be used in place of professional advice.

The Jewish Agency will not bear any responsibility for tailoring the content on the Websites to the user’s requirements, or for changes made by the user or by any third party.

The Jewish Agency will not bear any responsibility for any harm caused to the user or by any third party in connection with use of the Websites.

The Websites contain links to external Websites that do not belong to The Jewish Agency, and The Jewish Agency does not have any control, responsibility or rights relating to their content.

 

Information Security

The Jewish Agency applies information security systems and protocol for its Websites. While these systems and the protocol reduce the risks of unauthorized access, they do not provide full security. As such, The Jewish Agency does not guarantee that its services are completely protected against unauthorized access to the data they contain.

 

Amendments to the Privacy Policy

If any amendments are made to this policy a notification will be displayed on the Terms of Use page of the Websites.

The Jewish Agency may take legal action, as required, should these Terms of Use be infringed.

 

Judicial Authority

Use of the Websites is exclusively governed by the laws of the state of Israel. The sole local authority will be the courts of Law in Jerusalem.

 

We wish you pleasant and safe surfing, and hope you enjoy The Jewish Agency’s services.